Bảng Giá Tour Lễ 30 Tháng 4 Và Giỗ Tổ

Giới Thiệu

 

STT TOUR TGIAN KS  GIÁ  LỄ GIỖ TỔ LỄ 30/4
CHÙM TOUR ĐỒNG GIÁ    
1  ĐG ĐÀ LẠT 2N2Đ 2 sao                    999,000 1,269,000 1,359,000
2  ĐG NHA TRANG 2N3Đ 2 sao                    999,000 1,269,000 1,359,000
 ĐG NINH CHỮ-  VĨNH HY 2N2Đ 2 sao                    999,000 1,269,000 1,359,000
4  ĐG BÌNH HƯNG 2N2Đ 2 sao                    999,000 1,269,000 1,359,000
5  ĐG BÌNH BA 2N2Đ NN                    999,000 1,269,000 1,359,000
 ĐG MŨI NÉ 2N1Đ 2 sao                    999,000 1,269,000 1,359,000
 ĐG HÀ TIÊN 2N2Đ 2 sao                    999,000 1,269,000 1,359,000
8  ĐG HÀM THUẬN NAM 2N1Đ 4 sao                    999,000 1,269,000 1,359,000
9  ĐG TAM BÌNH 2N2Đ 2 sao                    999,000 1,269,000 1,359,000
CHÙM TOUR ĐẢO    
10    ĐẢO: HÀ TIÊN-PHÚ QUỐC 3N3Đ 2 sao                 2,090,000 2,390,000 2,590,000
11  ĐẢO: PHÚ QUÝ 3N3D NN                 2,290,000 2,640,000 2,790,000
12  ĐẢO: LÝ SƠN 3N4D NN                 2,990,000 3,490,000 3,690,000
13  ĐẢO: NAM DU 2N2Đ NN                 1,590,000 1,840,000 1,990,000
14  ĐẢO: BÌNH BA 2N2Đ NN                 1,490,000 1,740,000 1,890,000
15  ĐẢO: HẢI TẶC 2N2Đ 2 sao                 1,250,000 1,500,000 1,650,000
16  ĐẢO: CÙ LAO CÂU 2N2Đ 2 sao                 1,250,000 1,450,000 1,650,000
17  ĐẢO: BÌNH HƯNG 2N2Đ 3 sao                 1,290,000 1,540,000 1,690,000
18  ĐẢO: BÌNH LẬP 2N2Đ NN                 1,290,000 1,590,000 1,690,000
19  ĐẢO: BÀ LỤA 2N2Đ 4 sao                 1,350,000 1,700,000 1,800,000
20  ĐẢO: ĐIỆP SƠN 2N2Đ Rs Dốc Lết                 1,490,000 1,740,000 1,890,000
21  ĐẢO: HÒN TRE 2N2D 2 sao                 1,390,000 1,640,000 1,740,000
22  ĐẢO: HÒN ĐÁ BẠC-UMINH  3N3Đ 2 SAO                 1,790,000 2,040,000 2,290,000
23  ĐẢO: CÔN ĐẢO 3N3D 2 sao                 2,390,000 2,740,000 2,890,000
24  ĐẢO: HÒN SƠN-MA THIÊN LÃNH 2N2Đ NN                 1,390,000 1,640,000 1,790,000
PHÚ YÊN     
25  ĐIỆP SƠN-PHÚ YÊN 3N3D 4 SAO 3N3D 4 sao                 1,890,000 2,290,000 2,490,000
26  PHÚ YÊN -ĐẠI LÃNH 3N3D 4 SAO 3N3D 4 sao                 1,850,000 2,250,000 2,450,000
27  PHÚ YÊN-VÂN PHONG 3N3D 4 SAO 3N3D 4 sao                 1,850,000 2,250,000 2,450,000
28  ĐIỆP SƠN-PHÚ YÊN 3N3D 5 SAO 3N3D 5 sao                 2,190,000 2,590,000 2,790,000
29  PHÚ YÊN -ĐẠI LÃNH 3N3D 5 SAO 3N3D 5 sao                 2,150,000 2,550,000 2,750,000
30  PHÚ YÊN-VÂN PHONG 3N3D 5 SAO 3N3D 5 sao                 2,150,000 2,550,000 2,750,000
NHA TRANG    
31  NHA TRANG -CON SE TRE 3N3D 2 sao                 1,750,000 2,000,000 2,250,000
32  NHA TRANG-HON TAM 3N3D 2 sao                 1,890,000 2,140,000 2,390,000
33  NHA TRANG-BINH BA BAO VINPERLAND 3N3D 2 sao                 1,890,000 2,140,000 2,390,000
34  NHA TRANG- BINH BA  3N3D 2 sao                 1,590,000 1,840,000 2,090,000
35  ĐIỆP SƠN-NHA TRANG 3N3D 2 sao                 1,490,000 1,740,000 1,990,000
36  ĐIỆP SƠN -NHA TRANG BAO VINPEARLAND 3N3D 2 sao                 1,790,000 2,040,000 2,290,000
37  NHA TRANG-BÃI SÕI-VINPEARLAND 3N3D 2 sao                 1,750,000 2.000.000 2,250,000
38  NHA TRANG -VÂN PHONG 3N3D 2 sao                 1,850,000 2,150,000 2,390,000
39  NHA TRANG -SIÊU TIẾT KIỆM 2N3D 2 sao                 1,290,000 1,490,000 1,640,000
ĐÀ LẠT    
39  ĐÀ LẠT HỒ TUYỀN LÂM 3N3D 2 sao                 1,290,000 1.540.000 1.790.000
40  ĐÀ LẠT THANH TỊNH 3N2D 2 sao                 1,150,000 1,400,000 1,650,000
41  ĐÀ LẠT -KHU VƯỜN KÌ LẠ 3N3D 2 sao                 1,290,000 1.540.000 1.790.000
42  ĐÀ LẠT- TÌNH YÊU 3N2D 2 sao                 1,490,000 1.740.000 1.990.000
43  ĐÀ LẠT-PHOTOTRIP 3N3D 2 sao                 1,250,000 1,500,000 1,750,000
44  ĐÀ LẠT-LÀNG LÁT 3N3D 2 sao                 1,290,000 1.540.000 1.790.000
45  ĐÀ LẠT-NHỮNG CÁI NHẤT 3N2D 2 sao                 1,190,000 1.440.000 1,690,000
46  ĐÀ LẠT - BÌNH BA 3N3D 2 sao                 1,490,000 1,690,000 1,990,000
LIÊN TUYẾN    
47  BÌNH BA -NHA TRANG-ĐÀ LẠT 4N4D 2 sao                 1,890,000 2,190,000 2,540,000
48  NHA TRANG-ĐÀ LẠT 4N4D 2 sao                 1,690,000 1,990,000 2,340,000
49  NINH CHỮ-ĐÀ LẠT 4N4D 2 sao                 1,690,000 1,990,000 2,340,000
50  BÌNH HƯNG - NINH CHỮ-ĐÀ LẠT 4N4D 2 sao                 1,750,000 2,050,000 2,400,000
51   PHAN THIẾT -ĐÀ LẠT 4N3D 2 sao                 1,590,000 1,890,000 2,240,000
52  BÌNH HƯNG-NHA TRANG 3N3D 2 sao                 1,490,000 1,740,000 1,990,000
TOUR KHÁC    
53  BÌNH BA- VĨNH HY 2N2D 3 sao                 1,290,000 1,490,000 1,690,000
54  CÀ MAU 2N2D                   1,250,000 1,450,000 1,600,000
55  NINH CHỮ-HANG RÁI-VĨNH HY 2N2D 3 sao                 1,250,000 1,500,000 1,650,000
56  BUÔN MÊ THUỘT 3N3D 2 sao                 1,590,000 1,840,000 2,090,000
57  ĐIỆP SƠN -ĐẠI LÃNH 2N2D Kdl Đại Lãnh                 1,490,000 1,790,000 1,890,000
58  ĐIỆP SƠN-NHA TRANG 2N2D 2 sao                 1,250,000 1,400,000 1,600,000
59  TAM BÌNH : BA -TIÊN-HƯNG 3N3D NN, 3 sao                 1,690,000 1,940,000 2,190,000
60  TỨ BÌNH: BA -LẬP-HƯNG-TIÊN 3N3D NN, 3 sao                 1,890,000 2,140,000 2,390,000
TUYẾN BAY    
GIÁ TOUR TRỌN GÓI ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY    
61  CÔN ĐẢO  2N1Đ Tiêu chuẩn                 4,590,000 5,090,000 5,090,000
62 3 sao                 4,890,000 5,390,000 5,390,000
63 Tiêu chuẩn                 4,890,000 5,390,000 5,390,000
64 3 sao                 5,090,000 5,590,000 5,590,000
65  CÔN ĐẢO 3N2Đ Tiêu chuẩn                 5,090,000 5,590,000 5,590,000
66 3 sao                 5,500,000 6,000,000 6,000,000
67 Tiêu chuẩn                 5,390,000 5,890,000 5,890,000
68 3 sao                 5,990,000 6,490,000 6,490,000
69  PHÚ QUỐC  2N1Đ 2 sao                 3,350,000 3,850,000 3,850,000
70 Resort 2 sao                 3,650,000 4,150,000 4,150,000
71 3 sao                 3,850,000 4,350,000 4,350,000
72 4 sao                 4,450,000 4,950,000 4,950,000
73  PHÚ QUỐC  3N2Đ 2 sao                 3,750,000 4,250,000 4,250,000
74 Resort 2 sao                 3,950,000 4,450,000 4,450,000
75 3 sao                 4,400,000 4,900,000 4,900,000
76 4 sao                 5,450,000 5,950,000 5,950,000
77  PHÚ QUỐC 4N3Đ 2 sao                 4,750,000 5,250,000 5,250,000
78 Resort 2 sao                 4,950,000 5,450,000 5,450,000
79 3 sao                 5,350,000 5,850,000 5,850,000
80 4 sao                 6,150,000 6,650,000 6,650,000
81  ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỒI AN 3N2Đ 3 sao                 5,240,000 6,440,000 6,740,000
82  ĐÀ  NẴNG - BÀ NÀ - HỒI AN - CÙ LAO CHÀM  4N3Đ 3 sao                 5,890,000 7,090,000 7,390,000
83  ĐÀ  NẴNG - BÀ NÀ - HỒI AN - HUẾ 4N3Đ 3 sao                 5,990,000 7,190,000 7,490,000
84  ĐÀ NẴNG - HỘI AN - PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG 4N3Đ 3 sao                 6,290,000 7,490,000 7,790,000
85  ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ -PHONG NHA 5N4Đ 3 sao                 6,090,000 7,290,000 7,590,000
             
GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY    
69  PHÚ QUỐC  2N1Đ 2 sao                 1,350,000 1,850,000 1,850,000
70 Resort 2 sao                 1,650,000 2,150,000 2,150,000
71 3 sao                 1,850,000 2,350,000 2,350,000
72 4 sao                 2,450,000 2,950,000 2,950,000
73  PHÚ QUỐC  3N2Đ 2 sao                 1,750,000 2,250,000 2,250,000
74 Resort 2 sao                 1,950,000 2,450,000 2,450,000
75 3 sao                 2,400,000 2,900,000 2,900,000
76 4 sao                 3,450,000 3,950,000 3,950,000
77  PHÚ QUỐC 4N3Đ 2 sao                 2,750,000 3,250,000 3,250,000
78 Resort 2 sao                 2,950,000 3,450,000 3,450,000
79 3 sao                 3,350,000 3,850,000 3,850,000
80 4 sao                 4,150,000 4,650,000 4,650,000
81  ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỒI AN 3N2Đ 3 sao                 2,950,000 3,250,000 3,550,000
82  ĐÀ  NẴNG - BÀ NÀ - HỒI AN - CÙ LAO CHÀM  4N3Đ 3 sao                 3,550,000 3,850,000 4,150,000
83  ĐÀ  NẴNG - BÀ NÀ - HỒI AN - HUẾ 4N3Đ 3 sao                 3,650,000 3,950,000 4,250,000
84  ĐÀ NẴNG - HỘI AN - PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG 4N3Đ 3 sao                 3,950,000 4,250,000 4,550,000
85  ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ -PHONG NHA 5N4Đ 3 sao                 3,750,000 4,050,000 4,350,000
Top