Kỷ Niệm Đà Lạt

Giới Thiệu

Những khoảnh khắc,những hình ảnh mà Tôi đêm lại cho những người bạn hay nhưng vị khách của tôi qua những chuyến đi với họ.Một số hình ảnh sau những chuyện đi Đà Lạt của Tôi.

Tôi không muốn mọi người gắn cho mình những danh hiệu gì đó không phải là mục tiêu trong những chuyến đi của tôi. Điều tôi quan tâm chính là những đỉnh núi trong sự nghiệp của đời mình...Những khoảnh khắc,nhưng hình ảnh mà tôi đêm lại cho những người bạn hay nhưng vị khách của tôi qua những chuyến đi với họ.

MỘT VÀI TẤM HÌNH TÔI VÀ NHƯNG NGƯỜI BẠN CẢM THẤY HANH PHÚC KHI CÓ ĐƯỢC NÓ
( Hình ảnh được chụp ngẫu nhiên mà tôi đã lặng mình chụp khi họ không biết )

 

 

Mỗi người có một mục đích cho những chuyến đi của mình. Rất nhiều người đi để chinh phục những tầm cao mới, những cột mốc mới, để có thể tự hào kể với người khác về những chặng đường mình đã đi qua, những thành tích mình đã đạt được. Còn tôi, tôi đi chỉ vì đó là bản chất của tôi, ham muốn được đi đó đây đã có sẵn trong tôi ngay từ những ngày còn thơ bé.

Top