Tour Đà Lạt 22 tháng 10 năm 2013

Giới Thiệu

Những hình ảnh kỷ niệm chuyến tour Đà Lạt 22 tháng 10 năm 2013 do công ty cổ phần xây dựng du lịch Hải Đăng thực hiện

 

Đỉnh LangBiAng
 Đỉnh LangBiAng 

 Đỉnh LangBiAng
 Đỉnh LangBiAng

 Đỉnh LangBiAng
 Đỉnh LangBiAng

Đỉnh LangBiAng
Đỉnh LangBiAng

Đỉnh LangBiAng
Đỉnh LangBiAng

Đỉnh LangBiAng
Đỉnh LangBiAng

Đỉnh LangBiAng

Nhà Thờ Mai Anh
Nhà Thờ Mai Anh


Nhà Thờ Mai Anh


Thác DaTanLa 


Thác DaTanLa 

Hoa Dã Quỳ ( ga Xe Lửa )
Hoa Dã Quỳ ( Ga Xe Lửa )

Chùa Linh Phước
Chùa Linh Phước

Đô Râu 

Top