Cẩm nang Đà Lạt

Hồ Than Thở

dtq da lat

Trong nhà thờ có tượng Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu tạc theo hình mẫu của phụ nữ Việt Nam, do Jonchère - một kiến trúc sư...
Top