1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

·        Nhằm ghi nhận, đối chiếu và xác nhận thông tin triển khai dịch vụ.

·        Chăm sóc khách hàng.

·        Pham vi : các khách hàng Việt Nam và cộng đồng Việt Kiều.

2.Pham vi sử dụng thông tin

·        Lưu hành nội bộ trong công ty

3.Thời gian lưu trữ thông tin

·        1 năm hoặc cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy lưu thông tin.

·        Thông tin được lưu tại văn phòng chính Công ty CPXD DL Hải Đăng, 225 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, tp. HCM

4.Bảo vệ thông tin khách hàng

·        Haidang Travel cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.

·        Khách hàng có quyền chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc xóa thông tin tài khoản của minh đã đăng ký tại trang web www.haidangtravel.com.

·        Khách hàng có quyền yêu cầu xóa thông tin khách hàng đang lưu trữ tại Haidang Travel.

·        Các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng sẽ được tiếp thu và giải quyết qua email info@haidangtravel.com hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty CPXD DL Hải Đăng, 225 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, tp. HCM.