2,290,000 đ
Tour Tứ Bình Lễ 2/9 Bình Lập, Đảo Bình Ba, Đảo Bình Hưng, Biển Bình Tiên, Mỗi Khách 1 con tôm hùm
1,111,000 đ
Tour Tam Bình 2 Biển Bình Lập, Đảo Bình Hưng, Biển Bình Tiên
1,890,000 đ
Tour Tứ Bình Bình Lập, Đảo Bình Ba, Đảo Bình Hưng, Biển Bình Tiên, Mỗi Khách 1 con tôm hùm
HẾT