Responsive Navbar

Hình ảnh khách đoàn

Hình ảnh tembuilding công ty Famisea

Những hình ảnh của công nhân viên Famisea trong chuyến teambuilding "Kết nối trái tim"

10/02/2020

Hình ảnh Teambuilding kết nối 3 công ty "Haidangtravel, Đại Phú, Bến Thành"

Sự kết hợp giữa các công nhân viên của 3 công ty với 3 lĩnh vực khác nhau, đã tạo ra những cuộc tranh tài thú vị...

10/02/2020

Những hình ảnh đẹp trong chuyến teambuidling tại Vũng Tàu "Cty Ga One"

Một số hình ảnh trong chuyến du lịch kết hợp teambuilding tại Vũng Tàu, do Haidangtravel thực hiên. 

10/02/2020

Gọi ngay: 0911.2222.88